iOSTracker.NET – התוכנה שתציג לכם את המיקומים שהמכשיר שלכם אוסף עליכם

23 04 2011

כפי שבטח שמעתם לאחרונה, מאז עדכון מערכת הפעלה 4, המכשירים שלכם שומרים אחת לכמה זמן עדכונים של מקום ההימצאות שלכם על פי האנטנות הסלולאריות וחיבורי ה WIFI. כתבתי תוכנה שלפי הגיבויים שאתם מבצעים למכשיר במחשב, מראה לכם את המיקומים הנ"ל על גבי מפה.

את התוכנה, כולל צילומי מסך שלה, תוכלו להוריד מפה.